turklehceleri.org

körsemek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

körsemek

görsemek, görmek istemek, I, 281; III, 285 bkz> körügsemek


Son arananlar: