turklehceleri.org

köpitmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

köpitmek

diktirmek, oyulgatmak·II, 298 bkz>kübimek, kübitmek


Son arananlar: