turklehceleri.org

könmek

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

könmek

Alışmak. Men endi köndüm – Artık alıştım. Qandaq sözge könmeydighan ademsen – Nasıl bir söz dinlemez adamsın.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

könmek

düzelmek, doğrulmak; yola gelmek;inkârdan sonra ikrar etmek;yola ç ıkmak· II, 29, 30, 199


Son arananlar: