turklehceleri.org

kölige

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

kölige

koyu gölge· I, 448; III, 174 bkz> köllk


Son arananlar: