turklehceleri.org

köşimek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

köşimek

kapatmak, örtmek,III, 267, 268


Son arananlar: