turklehceleri.org

jepbar

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

jepbar

[jepba:r], at. 1. Allanyň bir ady (“Güýçli, kuwwatly" diýen manyda). Bizni goýduň syna dagly, Sizni Jepbara tabşyrdym (“Saýatly – Hemra”). 2. Oglana dakylýan at.


Son arananlar: