turklehceleri.org

jümle

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

jümle

[jümlö], at. 1. Sözlem. Onuň her jümlesinde çuňňur many bardy. 2. k. d. Hemme, ähli, bütin, külli. Aşyk bolup, jümle saňa, Älem geda, men hem geda (Gaýyby).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

jümle

a. gr. 1. Cümle. Bash jümle – Baş cümle. Egeshme jümle – Ek cümle. 2. Hep, bütün, cümleten. Jümle xelq – Bütün halk.


Son arananlar: