turklehceleri.org

istihsal

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

istihsal

[Köken: Arapça] Öndürme, Östürme, İşleyip çıkarma, Yetiştirme

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

istihsal

Türkiye Türkçesi: istihsal
Azerbaycan Türkçesi: istehsal
Başkurt Türkçesi: üstiriv ürsitiv
Kazak Türkçesi: öndirüv ösırüv
Kırgız Türkçesi: öndürṻ östürṻ
Özbek Türkçesi: yetiştiriş hàsil ḳıliş
Tatar Türkçesi: üstirü ürçitü
Türkmen Türkçesi: ösdürip yetişdirme ȫnüm
Uygur Türkçesi: istihsal işläp çıkıriş
Rusça: proizodstvo vıraşçivaniye

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

istihsal

a. Yapma, yapılma.


Son arananlar: