turklehceleri.org

istek

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

istek

и. 1) теләк, үтенеч; 2) таләп; 3) гр. теләк наклонениесе

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

istek

Türkiye Türkçesi: istek
Azerbaycan Türkçesi: istäk
Başkurt Türkçesi: tiläk näfsi tiläv
Kazak Türkçesi: kalav
Kırgız Türkçesi: kãlō
Özbek Türkçesi: istäk ⱨàhiş
Tatar Türkçesi: tiläk därt tiläv
Türkmen Türkçesi: isleğ
Uygur Türkçesi: istäk arzu tiläk
Rusça: jelaniye

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

istek

İstek.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

istek

istek; ara;tırma· I, 120


Son arananlar: