turklehceleri.org

israf

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

israf

[Köken: Arapça] Çıkın, Çıkınlama, Saçıp dökme, Saçma, Tozdurma

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

israf

и. исраф, әрәм-шәрәм

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

israf

Türkiye Türkçesi: israf
Azerbaycan Türkçesi: israf
Başkurt Türkçesi: sarıf itiv totov totonov
Kazak Türkçesi: ısırap şığın
Kırgız Türkçesi: ısırap
Özbek Türkçesi: isràf
Tatar Türkçesi: sarıf itü totu totınu
Türkmen Türkçesi: isrḯp etme bḯsarpa tutma
Uygur Türkçesi: israp
Rusça: rasttoçitel'nost' motovstvo

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

israf

is. [ər.] Artıq və lazımsız yerə xərcləmə, sərf etmə, işlətmə, dağıtma, puç etmə. İsraf haramdır. (Ata. sözü). Atasının bu qədər yersiz israfı və belə faciəli ölümü Əşrəfi çox düşündürürdü. A.Şaiq. Yoxlama zamanı Toğrulun xəzinədən israf xərclədiyi və qiymətli şeyləri mənimsədiyi meydana çıxdı. M.S.Ordubadi. // İsrafla, israf ilə şəklində – artıqlaması ilə, artıq olaraq. Sərf etdi ciyər qanını israf ilə çeşmim; Bilməz ki, bu gün qanla pərişan olacaqdır. Qövsi. • İsraf etmək (eləmək) – 1) artıq və lazımsız yerə sərf etmək, xərcləmək, işlətmək, dağıtmaq. Belə məlum olur ki, israf eləyirsiniz. Yoxsa mən heç vaxt inana bilmənəm ki, bir boçka su əlli iki nəfər fəhləyə kifayət eləməyə. C.Məmmədquluzadə; 2) özünə inanılıb tapşırılmış pulu, malı və s.-ni qanunsuz olaraq öz şəxsi məqsədləri üçün xərcləmək, sərf etmək.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

israf

xərcləmə, dağıtma, işlətmə
{harcama, dağıtma, kullanma}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

israf

aşırtı, israf


Son arananlar: