turklehceleri.org

irq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

irq

is. [ər.] Mənşə və bəzi irsi xüsusiyyətlərinə (saçlarının, dərilərinin rənginə, başlarının quruluşuna və s.) görə bir olan tarixən təşəkkül tapmış insanlar qrupu. Burada ağ irqdən qızlar var idi, yaşları çox az idi, ən çox yaşlı olanları 10 yaşdan artıq olmazdı. M.S.Ordubadi. // Heyvan və bitki təsnifatını bildirmək üçün bir termin kimi də işlənir.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

irq

ırk

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

irq

1: (Arabic) stock, breed; race.irq 2 dial.face; cheek.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

irq

a. Irk.


Son arananlar: