turklehceleri.org

irpelmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

irpelmek

bıçkı ile biçilmek, bo2ulmak· I, 244


Son arananlar: