turklehceleri.org

irkmek

Uşak Ağzı Sözlüğü (Sunucu, 2001)

irkmek

Toplamak, biriktirmek.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

irkmek

toplamak· III, 420


Son arananlar: