turklehceleri.org

irilik

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

irilik

и. эрелек, зурлык

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

irilik

is. İri şeyin hal və keyfiyyəti; böyüklük, yekəlik. Dənin iriliyi. Başın iriliyi. Bu irilikdə qoz görməmişəm. – [Hacı Murad:] Bu irilikdə mirvari .. heç Xəta padşahının xəzinəsində də tapılmaz. S.S.Axundov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

irilik

yekəlik, böyüklük
{cüsselilik, büyüklük}

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

irilik

[i:rilik], at. Iri ýagdaýynda bolmaklyk, saýyrdyňlyk, ululyk. Onuň öz ýanyndan bu adamlaryň iriligine gözi gidýärdi.


Son arananlar: