turklehceleri.org

inşallah

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

inşallah

[Köken: Arapça] Allah verse, Tanrı buyursa

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

inşallah

кер. сүз. иншалла, алла кушса, алла боерса

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

inşallah

Türkiye Türkçesi: inşallah
Azerbaycan Türkçesi: inşallah
Başkurt Türkçesi: inşalla(h)! alla birhä ⱨoday boyorha
Kazak Türkçesi: kuday kalasa! inşalla
Kırgız Türkçesi: kuda kãlasa kuday buyursa
Özbek Türkçesi: inşààllà ⱨudà ⱨàhläsä
Tatar Türkçesi: inşalla(h)! alla birsä ⱨoday boyırsa
Türkmen Türkçesi: enşãlla hudãy hãlasa
Uygur Türkçesi: inşaalla ⱨudayim buyursa
Rusça: bog dast day bog

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

inşallah

ara s. [ər.] “Allah qoysa”, “Allah deyən olsa”, “Allah istəsə”, “Allahın iradəsi olsa” mənalarında xeyir-dua, dilək təbiri. [Mozalan bəy:] Sabah saat xoşdur, inşallah, günorta maşını ilə yola düşərsiniz. Ə.Haqverdiyev. [Ocaqqulu:] Ağa, – dedi, – Tiflis pis deyil, inşallah, daha da yaxşı olar. Çəmənzəminli. [Səfər bəy:] Heç qorxma, inşallah, salamat qurtararıq. Qənbərqulu, get, qızı gətir, aparaq. B.Talıblı. // Bəzən istehza məqamında işlənir. [Məşədi İbad:] Görəsən, bunların hamısının hamam pulunu, inşallah, mən verəcəyəm? Ü.Hacıbəyov.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

inşallah

inşallah


Son arananlar: