turklehceleri.org

inşa

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

inşa

[Köken: Arapça] Kuruş, Kuruluş, Düzüş, Düzülüş

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

inşa

и. төзелеш, корылма

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

inşa

Türkiye Türkçesi: inşa
Azerbaycan Türkçesi: inşa
Başkurt Türkçesi: yahav töⱬöv korov
Kazak Türkçesi: kuruv saluv kurılıs
Kırgız Türkçesi: kurū kuruluş
Özbek Türkçesi: kuriş kuriliş
Tatar Türkçesi: yasav tözü koru
Türkmen Türkçesi: gurma
Uygur Türkçesi: kuruluş inşa
Rusça: stroitel'stvo

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

inşa

is. [ər.] köhn.
1. Qayırma, yaratma, qurma, vücuda gətirmə, tikmə. Gəmi inşası. Mədən inşası. – Xəndəkdə qazıntı işləri qurtarandan sonra, dörd iri borunun inşasına başlanacaqdı. Ə.Sadıq. • İnşa etmək – qurmaq, yaratmaq, quraşdırmaq, qayırmaq. Fərdi evlər birtipli layihələr üzrə inşa edilir. (Qəzetlərdən). Sadıq ilə Rəhilə bir kömürçü çocuqları idilər. Ormanda .. inşa edilmiş bir külbədə sakin olurlardı. C.Cabbarlı. [Qulam müəllim:] ..Qoy bu qızlardan birisi xəstələrimizə şəfa versin, .. o birisi də bizim bu dağlı məhəlləsində yeni-yeni binalar inşa etsin. S.Rəhimov.
2. Qələmə alma, bir mətləbi ədəbi şəkildə ifadə etmə, yazma. [Bahadır:] İnşa yazanlarımıza baxırsan, “əlfazlar” o qədər gözlərini kor edib ki, əsli məqsudu yaddan unudublar. N.Nərimanov. • İnşa etmək – qələmə almaq, bir mətləbi ədəbi şəkildə ifadə etmək, əsər yazmaq. Vamberi ismində bir [alman] ki müsəlman vilayətlərində səyahət edib, indi “İslam” adlı bir kitab inşa edib. “Əkinçi”. [Vaqif] Ağa Məhəmməd şahın Şuşa qələsində qətlə yetişməyi barəsində bu şeirləri inşa edib, Molla Vəliyə göndərmişdi. F.Köçərli. Şair cənabları da Münəvvər xanımın gözəlliyinə dair bir yaxşı qəzəl inşa etdi. M.S.Ordubadi. // Şagirdlərin təfəkkürünü və yaradıcılıq təsəvvürlərini, yazmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə aparılan sərbəst yazı işi. [Zəki əfəndi:] Biz sənə burada bir tema verərik və burada bizim gözümüzün qabağında haman temaya bir inşa yazarsan. C.Məmmədquluzadə. Diktə və inşa kimi yazı qisimlərini köhnə məktəb bilməzdi. F.Ağazadə. [C.Cabbarlı] nəinki imlanı, hətta inşanı da səhvsiz yazırdı, müəllimlər də onu tərifləyirdilər. M.Arif.
3. Keçmişdə: məktublaşma üsullarını öyrətmək üçün müxtəlif məktub, təbriknamə, təziyənamə, ərizə, müqavilənamə və s. nümunələri olan kitab, məcmuə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

inşa

I. qurma, yaratma, qayırma, tikmə
{yapma, yaratma, doğrultma, kurma}

II. yazı
{yazı}


Son arananlar: