turklehceleri.org

imdi

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

imdi

терк. шулай итеп

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

imdi

bax. indi. Bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir imdi. M.Ə.Sabir. [Sabbah:] Saqın, imdi sizə verməm sevgili Xəyyamı. H.Cavid.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

imdi

hal, k.d.,ser. Indi. Magtymguly, imdi özüňni gözle, Ýagşyny taryplap, ýamany düzle (Magtymguly).

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

imdi

şimdi. I, 36, 37, 41 bkz> emdi


Son arananlar: