turklehceleri.org

ilbiz

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ilbiz

is. zool.
1. Əksərən balıqqulağına oxşar bərk çanaq içərisində yaşayan yumşaq bədənli molyusk. Tənək və sədəf ilbizlərinin öyrənilməsindən aydın oldu ki, yumşaq bədənləri çanaq içərisinə alınmış heyvanlara ilbiz deyilir. “Zoologiya”. Ancaq arabir ilbizlər bir-birinə səs verib fit çalırdı. C.Cabbarlı.
2. məc. Adamsancan, xəlvəti, əlaltından iş görən adam haqqında. İlbizin biridir.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ilbiz

helezon


Son arananlar: