turklehceleri.org

ikdi

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ikdi

; anaları bir olan·III, 382


Son arananlar: