turklehceleri.org

ihanet

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

ihanet

[Köken: Arapça] Satkınlık

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

ihanet

Türkiye Türkçesi: ihanet
Azerbaycan Türkçesi: ⱨäyãnät
Başkurt Türkçesi: hatılıv ⱨıyanat itiv ⱨainlik
Kazak Türkçesi: satkındık opasızdık
Kırgız Türkçesi: satkındık çıkkınçılık kıyãnattık
Özbek Türkçesi: ⱨàinlik sàtkınlik
Tatar Türkçesi: ⱨıanät (itü) satılu
Türkmen Türkçesi: ⱨãyınlık dȫnüklik
Uygur Türkçesi: ⱨiyanät ⱨayinlik satkunluk
Rusça: predatel'stvo izmena

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

ihanet

a. İhanet.


Son arananlar: