turklehceleri.org

ideal

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

ideal

1. и. идеал, бөек максат. 2. с. идеаль

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ideal

is. [fr.]
1. Ən yüksək məqsəd; qayə, amal. Yüksək ideallar uğrunda mübarizə. – Yazıçının yüksək idealı işıqlı bir ulduz kimi bizi irəliyə səsləyir. M.Arif. [Kərim xan Xavərə:] Mənim idealım gələcək gündür, biz o günə çatacağıq. M.İbrahimov. [Hüseyn:] ..Səhnə mənim məqsədim, idealım və qəlbimdir. S.Rəhman.
2. Bir şeyin ən gözəl, ən yaxşı, ən mükəmməl nümunəsi. İndi Bakı [gənclər] üçün işıq və bilik mənbəyi olmuşdur, hamısı buraya ideal kimi baxır. M.Hüseyn.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ideal

dava, ülkü

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

ideal /hˈaʊndstʌŋ/

1. tasavvur edilebilen en mükemmel sonuç (şey, hal)
2. ulaşılmak istenilen amaç, kusursuz hayal
3. mükemmel kimse veya şey, ideal, üIkü
4. üIküsel
5. kusursuz, mükemmel, üstün, en yüksek evsafta
6. tasavvura dayanan, hayali. ideal gas basit fiziksel kurallara tümüyle uyan hayal unsuru bir gaz ideally .ideal olarak, fikir itibariyle
7. arzu edilen şekilde, en mukemmel sonucu verecek şekilde.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

ideal

ideal
mükemmel
kusursuz
yetkin örnek
ideal
ülkü
ideal

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

ideal

(Russian) ideal.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

ideal

r. mefkûre, ülkü, ideal.


Son arananlar: