turklehceleri.org

işletmek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

işletmek

[i:şletmek], işl. Birine iş etdirmek, işi ýerine ýetirtmek. 2. Bir zady herekete getirmek, işe girizmek.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

işletmek

işletmek I, 265


Son arananlar: