turklehceleri.org

işləmə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

işləmə

I. “İşləmək”dən f.is.

II. is.
1. İynə və s. ilə parça üzərində işlənmiş bəzək, naxış. Güləbətin işləmələr bəzi geyimlərin, araqçın, saatqabı, pul kisəsi, daraqqabı və başqa məişət şeylərinin üzərində görülür. “Azərbaycan xalq sənəti”. // Həkk edilmiş, qazılmış, oyulmuş naxış, şəbəkə və s. Sola və sağa açılan qapıların yanında ləmə kimi divara qazılmış, dördkünclü işləmələr vardı. M.İbrahimov. // Kağızdan kəsilmiş bəzək. Qəfəsələr üstünə; Salmaq üçün kağızdan; İşləmələr qayırdı. B.Vahabzadə.
2. bax. işləməli. İşləmə dəsmal.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

işləmə

I. bəzək, naxış, şəbəkə
{süs, nakış, tantana}

II. çalışma, hazırlaşma
{çalışma, hazırlama}

III. təkmilləşdirmə, mükəmməlləşdirmə
{geliştirme, mükemmelleştirme}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

işləmə

işleme


Son arananlar: