turklehceleri.org

hyk

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hyk

[hy’], s. ş. aňl. söz. Adam agyr ýük göterende, güýçli agyra çydamadyk ýagdaýynda az wagtlyk demi saklanyp, bokurdagyndan çykýan ses.


Son arananlar: