turklehceleri.org

huk

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

huk

[hu:k] II, at. 1.kön.s. Doňuz, garakeýik. Gybatkeş suraty doňuz-u hukdur, Garny ýere deger, gözleri gökdür (Magtymguly). 2. Akyly doly däl, samsyga ýakyn, çendenaşa sada. Ol gaty huk eken.


Son arananlar: