turklehceleri.org

hopukmak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

hopukmak

[hopukmok], işl.1.Dem almagyň kynlaşmak, agyrlaşmak, demikmek. Bir haýukdan soň ýorganyň içinde gara dere batyp, hopugyp ýerinden galdy (A. Durdyýew). 2.göç.m. Gorky aralaşmak, howsala düşmek. Ol öz eden işiniň oýun-oýunjak däldigini bilip hopukdy.


Son arananlar: