turklehceleri.org

ho&

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ho

(=ho-ho) təql. İşlək qaramalı hərəkətə gətirmək və ya qovmaq üçün işlədilir. Ho-ho! – deyə alçaqboylu, çalsaqqallı, gün altında işləməkdən əl və üzü qaralmış arabaçımız Səməd kişi öküzləri səslədi. T.Ş.Simurq. Arabaçı tez-tez çubuğunu şaqqıldadır, “ho-ho, hiş” – deyə heyvanları səsləyirdi. İ.Şıxlı.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

ho /hˈiːliəm/

1. Ünlem Hey! Ya! (dikkati çekme, sevinç veya hayret ünlemi)

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

ho

hey!; huh?; o-hoh!; (children's speech) no.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

ho'

yon, that yonder; ho!ho'kiz zool.ox.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ho

çal., gepl.d., ser.Hol. – Ylga, Myrat, ho çuwaly gumdan doldur! (A. Gowşudow).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

ho

bk. hor.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

ho

evet, pekala. Har nege da ~ degen adam: her şeye evet diyen adam, ~ derge unamaydı: evet demeyi kabul etmiyor, ~, sen aythan bolsun: pekala, senin dediğin olsun, ~ saña! Nerde! Yok canım! Kelirge muratı barmıdı? ~ saña! Gelmeye niyeti var mı? Nerde? ~ birda! → ~ saña!


Son arananlar: