turklehceleri.org

hissi

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

hissi

[Köken: Arapça] Sezgir, Sezgin, Sezimtal, Sezicen, Duygur, Duygun, Duyucan, Yumuşak gönüllü, İnce gönüllü

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hissi

с. хисчән

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hissi

Türkiye Türkçesi: hissi
Azerbaycan Türkçesi: hissi
Başkurt Türkçesi: hisli siⱬimli äsärli
Kazak Türkçesi: sezimtal äserli sezgiş
Kırgız Türkçesi: sezimtal
Özbek Türkçesi: hissiy hissiyàtli
Tatar Türkçesi: hisli sizimli äsärli
Türkmen Türkçesi: duyğur sızğır
Uygur Türkçesi: hissiyätlik täsirçanlık
Rusça: çuvstvitel'nıy sentimental'nıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hissi

sif. [ər.] Hiss orqanları, duyğu, qavrama vasitəsilə əmələ gələn, törəyən, hisslə dərk olunan. Hissi qavrayış. Hissi təəssürat. // Hissə, duyğuya aid olan. Mərkəzi, yaxud birləşdirici neyronlar .. oyanmanı, hissi neyronlardan hərəki neyronlara keçirir. “Psixologiya oçerkləri”. // məc. Cismani, şəhvani. İnsanda hissi təmayüllər.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

hissi

hissî


Son arananlar: