turklehceleri.org

her

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

her

[Köken: Farsça] (zaman) (zaman) sayın

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

her

а. һәр; her yıl һәр ел; her dem taze (ağaçlar) мәңге яшел (агачлар); her halde һәр хәлдә

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

her /hˈɑːslət/

1. (zam), (dişil.) onun, ona, onu.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

her

(dişil) onu
ona
o
onun

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

her

çal. Islendik biri, islendik bir zat, islendik wagt. Her gün. Her agşam. Her adam.
 ‣ Her bir (adam, zat we ş.m.) adamlaryň, zatlaryň we ş.m. haýsy hem bolsa biri, islendik biri. Her bir adam özüniň durmuşda eýelemeli ornuny tapmalydyr. Her dişinde bir gülki çendenaşa gülegen adam häsiýetlendirilende aýdylýan aňlatma. – Ol gelniň her dişinde bir gülki, nämä böwregi bökýärkä? Her edip, hesip edip dürli tär bilen, ähli tagalla bilen baglanyşykly. Her gapyda biri her ýerde biri; örän selçeň. Ýere atan çigitleriňem-ä her gapyda biri gögeripdir. Her hili (tüýsli, jüre) dürli-dürli, üýtgeşik- üýtgeşik. Her kim bir kelle bolmak baş-başdaklyk etmek, agzybir bolmazlyk. Her ýeten gazyga büdremezlik özüňe mynasyby, öz deňiňi gözlemek, çem gelen bilen iş salyşmazlyk. Onuň gündizler karary ýetmedi, gijeler ukusy tutmady, her ýeten gazyga büdremegi özüne uslyp bilmedi (B. Kerbabaýew).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

her

f. Her. Her kim – Herkes. Her kimde – Herkeste. Her qachan – Her zaman. Her ikkilisi – İkisi de. Her qisma – Her türlü. Her yil – Her yıl. Her kün – Her gün. Her yerde – Her yerde. Her halda – Her halde. Her ikki – Her iki. Her ikkimiz – Her ikimiz.


Son arananlar: