turklehceleri.org

hardal

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

hardal

[Köken: Arapça] Gıca

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

hardal

и. горчица □ hardal yakısı горчичник

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hardal

Türkiye Türkçesi: hardal
Azerbaycan Türkçesi: ⱨardal
Başkurt Türkçesi: gorçitsa
Kazak Türkçesi: kışa
Kırgız Türkçesi: gorçitsa
Özbek Türkçesi: ⱨantäl
Tatar Türkçesi: gorçitsa
Türkmen Türkçesi: gorçitsa
Uygur Türkçesi: kıça
Rusça: gorçitsa


Son arananlar: