turklehceleri.org

haramzadalıq

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

haramzadalıq

I. tülüngülük, bədzatlıq, əclaflıq, alçaqlıq
{iffetsizlik, rezillik, kepazelik, alçaklık}

II. biclik, hiyləgərlik, kələkbazlıq, fırıldaqçılıq, cüvəllağılıq, fəndkirlik, dələduzluq
{dalaverecilik, hilekârlık, düzenbazlık, fırıldakçılık, sahtekarlık, kurnazlık, yalancılık}


Son arananlar: