turklehceleri.org

handa

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

handa

“Harada” sual əvəzliyinin danışıq dilində işlənən forması. [Qurbani:] İbtida eyləyib girdim meydana; Aşıqlar ustadı, görün, handadı? “Qurbani”. Gül əkdim gül məkanda; Yerin bil, gül, məkanda; Sən güldün, mən də güldüm; Mən handa, gülmək handa?! (Bayatı).


Son arananlar: