turklehceleri.org

həmrəy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

həmrəy

sif. və is. [fars. həm və ər. rəy] Bir fikirdə, bir rəydə olan; həmfikir, yekdil. [Əmiraslan ağa:] Hansınız mənimlə həmrəydir, buyursun, gözüm üstə yeri var. S.S.Axundov. Görünür ki, [Şirin Rüstəmbəylə] bəzi nöqtələrdə həmrəy deyildi. Çəmənzəminli. • Həmrəy olmaq – bir rəydə, bir fikirdə olmaq, həmfikir, yekdil olmaq. N.Vəzirov yeni komediyaları və “Dərviş” imzalı publisist əsərləri ilə mollanəsrəddinçilərlə həmrəy olduğunu göstərirdi “Əkinçi”.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

həmrə’y

həmfikir, yekdil
{hemfikir, yandaş}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

həmrəy

dayanışık


Son arananlar: