turklehceleri.org

həmən

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

həmən

[fars.]
1. əvəz. Həmin, haman, o. [Cavad bəy:] Elə işlərin üstündə həmən adamı divara söykəyib başına güllə çaxarlar, qalar yerində.. N.Vəzirov. Gətirir fikrimi mənim tüğyana; Həmən diyardakı şumal buruqlar. M.Müşfiq.
2. zərf O saat, dərhal, əlüstü. Mən bu lövhələri xəstə, nəfəssiz; Seyr edərək həmən yüyürdüm səssiz. S.Vurğun. Əcəbcə işə düşdük, deyib güldüm özümə; Yay paltomun boynunu həmən çəkdim üzümə. S.Rüstəm.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

həmən

hemen


Son arananlar: