turklehceleri.org

hədər

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hədər

sif. [ər.] Boş-boşuna, əbəs, heç bir nəticə verməyən; mənasız, faydasız. Qəssab Həsən aralıqda hədər ölümdən qorxub, özünü adamların içinə soxdu. Mir Cəlal. • Hədər(ə) getmək – boşa çıxmaq, heç bir nəticə verməmək, faydası olmamaq, əbəs yerə sərf olunmaq. [Nərimanov:] Zəhmətiniz, deyəsən, hədər getdi, çox təəssüf! Q.İlkin. [Aydının] bütün zəhmətləri hədərə getmişdi. H.Seyidbəyli.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

hədər

boş, əbəs, bica, mə’nasız, faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz, bihudə, nahaq
{boş, yolsuz, saçma, manasız, faydasız, hayırsız, verimsiz, beyhude, haksız}


Son arananlar: