turklehceleri.org

gyl

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gyl

at. Adamyň, haýwanyň derisiniň ýüzüne çykýan we sapaga çalym edýän sapak şekilli gatyja ösüntgi.
 ‣ Gyly gyrylmadyk heniz geýilmedik, heniz ulanylmadyk, örän täze. Aradan gyl geçmezlik ser. Ara.


Son arananlar: