turklehceleri.org

gyş

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gyş

at. Güýzüň yz ýany bilen başlanýan we ýazyň gelmegi bilen tamamlanýan iň soňky pasyl. Gyşy gyş syramadygyň, ýazy ýazsyramaz (Nakyl). Bu ýerleriniň gyşy sowuk, tomsunyň nähilidigini häzir özüňiz görüp dursuňyz (“Türkmenistan”). Gyş gazaply geldi (Gurbanguly Berdimuhamedow. Älem içre at gezer).
 ‣Gara gyş sowuk garly gyş. Men ony goradym ýaman gözlerden, Jalaý ýigitleriň her garaýşyndan. Sowuk gybatlardan, sowuk sözlerden, Tükenmez ýyllaryň gara gyşyndan (G.Ezizow).


Son arananlar: