turklehceleri.org

gubar

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gubar

[guva:r], at. 1. Bulaşyk, tutuk, bulutly howa. Jülgeleri duman basar, Dag başynda gubar bolsa (Talyby). 2. Gözüň öňüni ümezledýän ýukajyk ak perde. Onuň gözleriniň öňüni gubar basdy (B. Seýtäkow).
 ‣Göze gubar inmek gözüň öňüni ýukajyk ak perde tutup, onuň görüş ukybyny peseltmek.


Son arananlar: