turklehceleri.org

gow

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gow

I, at. Ýylan ýaly käbir jandaryň hamynyň daşyndan syrylyp aýrylýan ýukajyk ýargak.


GOW II, at. Çakmak daşyndan uçgun çykanda ot düşmek üçin ýörite işilen hem-de ujy ýakylyp gurumlanan pamyk.
 ‣ Gowuna ot düşmek (ýapyşmak) bir zada gahary gelmek, ot alan ýaly bolmak.


Son arananlar: