turklehceleri.org

gorka

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gorka

[gorko], syp. Batyrgaý däl, ätiýaçly, çekinibräk, ätiýaç bilen. Ol gorka seslendi.


Son arananlar: