turklehceleri.org

girdap

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

girdap

[Köken: Farsça] Opkun

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

girdap

[girda:p], at. Derýada, deňizde, suwuň köwlenip, aýlanyp akýan ýeri. Sandyk bir girdaba ýetdi (“Zöhre – Tahyr”).
 ‣ Girdaba düşmek biriniň aldawyna düşmek, aldanmak. Nähili bolup onuň girdabyna düşenini özi-de duýman galdy (T. Taganow). Agyr durmuşyň girdabyna düşmek.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

girdap

f. Dalga, girdap, su çevrisi. Urush girdawigha tartmaq – Savaş içine çekmek.


Son arananlar: