turklehceleri.org

giley

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

giley

is. Narazılıq, şikayət. Nə xoş sitəmkarsan, zalimü xunxar; Onun üçün səndən çox gileyim var. M.P.Vaqif. Mənim günahım çox, sənin gileyin; Onların nəhayət zamanı deyil. Q.Zakir. Bəyimin ərki və gileyi Məmməd bəyi oxşadı. Çəmənzəminli. • Giley etmək (eləmək) – şikayətlənmək, narazılıq etmək. Məktub sahibi gəldi idarəyə və ruznamənin təxirindən başladı giley eləməyə. C.Məmmədquluzadə. Giley etdikdə sənə, üz çeviribsən məndən; Gileyim var nə qədər səndən, a canan, sorma. Şəhriyar.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

giley

sitem, üzüntü


Son arananlar: