turklehceleri.org

gezende

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gezende

[gezenne], syp. Jahankeşdelik edip ýören, kän ýerleri aýlanyp, gezip ýören, ýurtdan-ýurda köp gezelenç edýän. Gezende adam.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

gezende

f. 1. Söz dinlemez, itaatsiz 2. Zararlı, muzır 3. mec. Alçak, namussuz.


Son arananlar: