turklehceleri.org

geğirmek

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

geğirmek

Türkiye Türkçesi: geğirmek
Azerbaycan Türkçesi: gäyirmäk
Başkurt Türkçesi: kikiriv kikirip sığarıv
Kazak Türkçesi: kekirüv
Kırgız Türkçesi: kekirṻ
Özbek Türkçesi: kekirmàḳ
Tatar Türkçesi: kikirü kikirip çığaru
Türkmen Türkçesi: gǟğirmek
Uygur Türkçesi: kekirmäk
Rusça: otrıgivat'


Son arananlar: