turklehceleri.org

gaňrylmak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gaňrylmak

işl. 1. Bir gapdala egilmek, egrelmek, tersine towlanmak. 2. Boýnuňy yza öwürmek, kelläňi yza aýlap seretmek. Gaýdyp ol yzyna- da gaňrylmady, ädiminem ýuwaşatmady (“Edebiýat we sungat”).


Son arananlar: