turklehceleri.org

gaýta

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gaýta

hal. 1. Gezek, sapar, ýola. Bäş gaýta aýtmak. 2. "Gaýtam, tersine, eýsem-de bolsa" ýaly manyda ulanylýan giriş sözi. Urmak bilen çaga terbiýe berip bolanok, gaýta, zaýalanýar (A. Gowşudow).


Son arananlar: