turklehceleri.org

gürrüňsiz

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

gürrüňsiz

[gürrüňsüz], syp.1. Gürrüňi ýok, gürrüňi edilmeýän. 2. "Hakykatdan-da, hakykat ýüzünde, aýdylyşy ýaly, gepsiz-gürrüňsiz " diýen manydaky giriş sözi. Munuň özi, gürrüňsiz, eseriň gowy tarapydyr.


Son arananlar: