turklehceleri.org

günbəd

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

günbəd

(=günbəz) is. [fars.] Yarımkürə şəklində bina damı; qübbə. Hamamın günbəzi. – Şeşpər günbəzə elə dəydi ki, günbəzdən od töküldü. “Koroğlu”. Bu vaxt kişilərin içindən bir şəxs ayrılıb əlində böyük bir daş, günbəzə tərəf gəldi və daşı günbəzə vurub dağıtdı.. N.Nərimanov.


Son arananlar: