turklehceleri.org

gözləmə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

gözləmə

1. “Gözləmək”dən f.is. ‣ Gözləmə otağı (salonu, zalı) – sərnişinlərin qatarı, avtobusu və s.-ni gözləmələri üçün ayrılmış otaq (salon, zal). Gözləmə otağı çox soyuq idi. S.Rəhimov. // Qəbula gələn şəxslərin oturub gözlədikləri otaq. [Qaçay] Gözləmə otağındakı enli skamyada uzandı. İ.Məlikzadə.
2. İki və ya bir neçə adam arasında təyin edilmiş görüş. Onların dördü də öz yerində durmuşdu, yenə də gözləmələri var idi. M.S.Ordubadi.
3. Arzu, istək, həsrət, ümid, intizar. Dərd məni almadımı? Döşəyə salmadımı? Çox gözləməm var idi; Gözümdə qalmadımı? (Bayatı). [Kərbəlayı Rəcəb:] Xanım, doğrudur, ömür keçir, gün keçir, ancaq mənim bir gözləməm var. N.Vəzirov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

gözləmə

I. güdmə, pusma
{gizlice bekleme, pusma}

II. qoruma
{koruma}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

gözləmə

bekleme


Son arananlar: