turklehceleri.org

görxan

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

Görxan

Görhan (12. yüzyılda Orta Asya'yı, istila eden Karahitaylar'ın hanı).


Son arananlar: